IKF - International Kobudo Federation

G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken

Kari Lehtonen

Sensei

  • 4. Dan Jujutsu
  • 3. Dan Kobudo
  • 3. Dan Bojutsu

Lizenzen

  • Lizenz Kobudo
  • Lizenz Bojutsu
Impressum   |   IKF - International Kobudo Federation, 2017