IKF - International Kobudo Federation

G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken

Christian Mileder

Sensei

  • 5. Dan Jujutsu
  • 5. Dan Ju/Jiu-Jitsu
  • 1.Kyu Goshindo
  • 4.Kyu Kobudo
  • 4.Kyu Bojutsu

Lizenzen

  • Lizenz Jujutsu
Impress   |   IKF - International Kobudo Federation, 2019