IKF - International Kobudo Federation

G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken

Ingo Uschan IKF T

Sensei

  • 3. Dan Jujutsu
  • 3. Dan Ju/Jiu-Jitsu

 

IKF TRAINER (T)

Lizenzen

  • Lizenz Jujutsu
Impress   |   IKF - International Kobudo Federation, 2024