IKF - International Kobudo Federation

G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken

Luis Fernando

Hanshi

  • 9. Dan Jujutsu
  • 3. Dan Budo Do
  • 3. Dan Nihon Taijutsu
  • 3. Dan AikiJujutsu Yoseikan
  • 2. Dan Nihon Kobujutsu
  • 1. Dan Judo
  • 1. Kyu Karate
Impress   |   IKF - International Kobudo Federation, 2020