IKF - International Kobudo Federation

G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken

Igor Vakos

Sensei

  • 4. Dan Okinawa Goju Ryu Karate
  • 3. Dan Okinawa Kobudo
  • 3. Dan Gendai Kobudo
  • 1. Dan Tonfa Jutsu
  • 1. Dan Nunchaku Jutsu
  • 1. Dan Hanbo Jutsu
Impress   |   IKF - International Kobudo Federation, 2020