IKF - International Kobudo Federation

G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken

Cedric Weiss IKF T

Sensei

  • 1. Dan Jujutsu 
  • 1. Dan Ju/Jiu-Jitsu 
  • 3. Kyu Kobudo 
  • 3. Kyu Bojutsu 

 

IKF TRAINER (T)

Lizenzen

  • Lizenz Jujutsu
Impress   |   IKF - International Kobudo Federation, 2024